• images/pic/444.jpg
  • images/pic/ban01-1.jpg

ข้อมูลนักเรียนบ้านหนองปลาซิว

ข้อมูลจำนวนนักเรียน

ข้อมูล 10 มิถุนายน 2562

                     ชั้น                                 ชาย               หญิง               รวม         
ชั้นอนุบาล 1 16 10 26
ชั้นอนุบาล 2 11 11 22
        รวมชั้นอนุบาล 27 21 48
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  12 18 30
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 8 9 17
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 14 13 27
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 8 14 22
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 13 14 27
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 19 11 30
        รวมชั้นประถม  79  74  153
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 10 13 23
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 12 13 25
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 9 9 18
        รวมชั้นมัธยมศึกษา 14 7 21
                รวมทั้งหมด 137 133 270

 

 

เบอร์สวย รับจดทะเบียนบริษัท Hosting รับทำ seo รับแปลภาษาญี่ปุ่น รับนำเข้าสินค้าจากจีน