• images/pic/444.jpg
  • images/pic/445.jpg
  • images/pic/ban01-1.jpg

ข้อมูลนักเรียนบ้านหนองปลาซิว

ข้อมูลจำนวนนักเรียน

ข้อมูล 10 มิถุนายน 2565

                     ชั้น                                 ชาย               หญิง               รวม         
ชั้นอนุบาล 2 7 10 17
ชั้นอนุบาล 3 8 16 24
        รวมชั้นอนุบาล 15 26 41
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  12 15 27
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 14 12 26
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 12 9 21
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 12 16 28
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 10 11 21
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 16 14 30
        รวมชั้นประถม 76 77  153
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 8 12 20
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 15 13 28
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 22 10 32
        รวมชั้นมัธยมศึกษา 45 35 80
                รวมทั้งหมด 136 138 274

 

 

เบอร์สวย รับจดทะเบียนบริษัท Hosting รับทำ seo รับแปลภาษาญี่ปุ่น รับนำเข้าสินค้าจากจีน