โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว
9 หมู่ที่ 8 บ้านหนองปลาซิว  ตำบลท่าตะเกียบ  อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24160
เบอร์โทรศัพท์ 0844234651
คณะผู้บริหาร

นางสาวจีรนันท์ ศิริพุฒ
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทร : 084-4234651